TAIWAN REGION
ALEXANDRE ZOUARI
EXCLUSIVITĒS
TAIPEI B1, Sogo Dun- Hua , No. 246, Sec. 1, Dunhua S. Rd., Taipei (886) 2 2711 1659 MAP
4/F, Sogo Zhong -Xiao, No. 45, Sec.4, Zhongxiao E. Rd., Taipei (886) 2 2740 3783 MAP
2/F, Mitsukoshi Shin-Yi A9, No. 9, Song-Shou Rd., Xinyi District, Taipei (886) 2 2723 2431 MAP
2/F, Breeze Xinyi, No. 68, Sec. 5, Zhongxiao East Road, Xinyi Distance., Taipei (886)2 2720 1189
TAICHUNG 2/F, Top City Taichung, No.251, Sec.3,Taiwan Blvd.,Taichung (886) 4 2258 7928 MAP