CHINA
ALEXANDRE ZOUARI
FOOK MING TONG TEA SHOP
SHANGHAI LG1-87, ifc Mall, No.8, Century Avenue, Shanghai (86) 21 2028 0399 MAP
L4-411, iAPM, No.999, Middle Huai Hai Road,Shanghai (86) 21 6417 1605 MAP
HANGZHOU B1, Tower C, Hangzhou Tower Shopping Centre, No. 1 Wulin Square, Hangzhou (86) 571 8516 5635 MAP
SUZHOU B1,Jiu Guang Department Store, No.268, Wang Dun Road, Suzhou Industrial Park (86) 512 6696 1586 MAP
FOSHAN FC401, Lingnan Tiandi Commercial Center, Chancheng District, Foshan (86) 757 8228 2033 MAP